Tästä listasta löydät linkkejä julkaisuihin, joita olen ollut mukana kirjoittamassa - tosin vielä nimellä Härkönen. Huomaathan, että ensimmäinen julkaisun lukeminen vaatii kirjautumisen.

  1. Coopetition at Elevator Pitch Events? A Case Study of Micro-activities at a Business Innovation Event / Rusko, Rauno; Härkönen, Katja; Liukkonen, Sofia. / Journal of Innovation Management; Porto Portugal Vol. 4, Iss. 3,  (2016): 79-100.
  2. Luku 7 julkaisussa Digital Entrepreneurship and Global Innovation: Pitching and the Other International Practices of Innovation Competitions: Channel for Youth Entrepreneurship 
  3. Startup Lappland - opas lappilaiseen kasvuyrittäjyyteen: http://www.lapinamk.fi/fi/Tyoelamalle/Julkaisut/Lapin-AMKin-julkaisut?itemid=2359&showlocation=f64d2a36-3258-4edd-a053-1930f52e6fc0
  4. Luonnontuotealaa käsittelevä julkaisu, The development and state of natural product branches in Finland: https://search.proquest.com/openview/9c4d112bdb30144f6ca325199909ba9e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2034883